Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

KASTAMONU AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ PROGRAMI (05-06/10/2016)

Ağustos 24, 2016

AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ (05-06/10/2016) PROGRAMI

Seminer Yöneticisi Şube Müdür V. Yalçın UYANIK

 

Gün

Saat

KONU

1. Gün                  (420 Dakika)

15 Dakika

Açılış-Katılımcı Tanıtımı

90 Dakika

Av Turizmi ve Mevzuat (KAK ve MAK ile Av Turizmi Yönetmeliği, Uluslararası Sözleşmeler, Av Yılı  Av Turizmi Uygulamaları)

Ara

 

30 Dakika

Av Turizminde Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler

30 Dakika

Av Kılavuzlarının Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

30 Dakika

Avcılık Etiği

Ara

 

135 Dakika

Ekoloji Bilgisi

Ara

 

90 Dakika

İlk Yardım Bilgisi

2. Gün                  (255 Dakika)

90 Dakika

Yaban Hayatı ve Yaban/Av Hayvanları Bilgisi

Ara

 

30 Dakika

Takip, Bulma ve Belirleme,

30 Dakika

Trofenin Çıkartılması, Trofe Ölçümü

Ara

 

30 Dakika

Silah, Ekipman ve Teçhizat ile Optik Aletler Bilgisi

30 Dakika

Harita Bilgisi

45 Dakika

İletişim Bilgisi

Ara

 

Sınav 60 Dakika

AV KILAVUZLARININ SEÇİMİ, ÇALIŞMA ve GÖREV ALMALARIYLA İLGİLİ TALİMAT

 

                                        

           Başvurular

MADDE 4-

(2) Av kılavuzluğu semineri için Müdürlüğe başvuracak adaylardan istenen belgeler;

a) Başvuru formu (Ek-1),

b) (Değişik 14.07.2015/1001 sayılı Olur)

c) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor,

ç) (Değişik 14.07.2015/1001 sayılı Olur)

d) 3 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

f) Verilmesi zorunlu olmayan yabancı dil düzeyini gösterir belge.

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...