Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Zonguldak İl Şube Müdürlüğümüzce Yapılan 39 Adet Tüfek İhalesi İlanı

Ağustos 08, 2017

TÜFEK SATIŞI İLANI

ZONGULDAK ORMAN ve SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SIRA NO

ÇAPI

ÖZELLİĞİ

MARKASI

SERİ NO

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

GÜNÜ

SAATİ

1

16

Tekkırma

Yılmaz

247

25,00

5

15.08.2017

09:30:00

2

16

Çiftkırma

Huğlu

22611

100,00

20

15.08.2017

09:40:00

3

12

Y.Otomatik

Magnum (Stoger)

12-00201

125,00

25

15.08.2017

09:50:00

4

12

Y.Otomatik

Cesa

466

100,00

20

15.08.2017

10:00:00

5

12

Y.Otomatik

Sarsılmaz (Concorde L)

DK.96346

300,00

60

15.08.2017

10:10:00

6

12

Y.Otomatik

Özzümrüt

38759

100,00

20

15.08.2017

10:20:00

7

12

Y.Otomatik

Federal Mangum

140958

150,00

30

15.08.2017

10:30:00

8

12

Y.Otomatik

Sarsılmaz (Concorde)

DK.83324

300,00

60

15.08.2017

10:40:00

9

12

Y.Otomatik

Sarsılmaz (Concorde L)

07 M 04185

300,00

60

15.08.2017

10:50:00

10

12

Y.Otomatik

Eskort Magnum

7572

100,00

20

15.08.2017

11:00:00

11

12

Y.Otomatik

Yürük (Magnum)

11-0060

125,00

25

15.08.2017

11:10:00

12

12

Y.Otomatik

Fortune (Magnum)

14-0511

150,00

30

15.08.2017

11:20:00

13

12

Y.Otomatik

Hunter

14-0831

125,00

25

15.08.2017

11:30:00

14

12

Y.Otomatik

Leopar (Magnum)

25.617

125,00

25

15.08.2017

11:40:00

15

12

Y.Otomatik

Kral

Y.47509*2011

200,00

40

15.08.2017

11:50:00

16

12

Y.Otomatik

Kral Arms (Azarx)

15-03-841

100,00

20

15.08.2017

12:00:00

17

12

Y.Otomatik

Çiftsan

18.235

125,00

25

15.08.2017

12:10:00

18

12

Y.Otomatik

Armsan (Phonoma)

COD 1595

300,00

60

15.08.2017

12:20:00

19

12

Y.Otomatik

Sarsılmaz

T 1102-05 DK 02187

250,00

50

15.08.2017

14:00:00

20

12

Y.Otomatik

Leopar

26.907

150,00

30

15.08.2017

14:10:00

21

12

Y.Otomatik

Çiftsan

41.394

100,00

20

15.08.2017

14:20:00

22

12

Y.Otomatik

Oscar Üzümlü

33.082

100,00

20

15.08.2017

14:30:00

23

12

Y.Otomatik

Lazer Üzümlü

20.658

100,00

20

15.08.2017

14:40:00

24

12

Y.Otomatik

Çiftsan

16.946

150,00

30

15.08.2017

14:50:00

25

12

Y.Otomatik

Niksan

3.365

200,00

40

15.08.2017

15:00:00

26

12

Y.Otomatik

Prenses

8.201

125,00

25

15.08.2017

15:10:00

27

12

Y.Otomatik

Leopar (Magnum)

27.009

150,00

30

15.08.2017

15:20:00

28

12

Y.Otomatik

Vursan

1.323

300,00

60

15.08.2017

15:30:00

29

12

Y.Otomatik

Özler

15.240

125,00

25

15.08.2017

15:40:00

30

12

Y.Otomatik

Star Huğlu (Magnum)

94.707

125,00

25

15.08.2017

15:50:00

31

12

Y.Otomatik

Manas

12-0030

150,00

30

15.08.2017

16:00:00

32

12

Y.Otomatik

Ariston

16-0545

125,00

25

15.08.2017

16:10:00

33

12

Y.Otomatik

Oscar Üzümlü

8886

125,00

25

15.08.2017

16:20:00

34

12

Y.Otomatik

Conkuest (Magnum Lux

13 L.0187

100,00

20

15.08.2017

16:30:00

35

12

Y.Otomatik

Çiftsan

11038

125,00

25

15.08.2017

16:40:00

36

16

Superpoze

 (Üzümlü)

12821

175,00

35

15.08.2017

16:50:00

37

12

Y.Otomatik

Üs-san (Üzümlü)

30662

100,00

20

15.08.2017

17:00:00

38

12

T.Kırma

Beretta (Garanti)

D99

25,00

5

15.08.2017

17:10:00

39

12

T.Kırma

Birsan

S2166-H37

20,00

4

15.08.2017

17:20:00


     1- İl Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 15 Ağustos 2017 Salı günü Zonguldak Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü İhale Odasında (Yayla Mah. Kapuz Cad. No:29/4 Merkez/ZONGULDAK) teşekkül edecek komisyon huzurunda saat; 09:30-17:20 arasında satışları yapılacaktır.

     2- Yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyen AV Tüfek Bayiileri "geçerli av tüfeği satıcılık (bayiilik) belgesi", Şahıs katılacak ise  mahallin en büyük mülki amirinden alınacak "yivsiz tüfek satın alma belgesi"  vermek zorundadırlar. Yivsiz tüfek satın alma belgesi ile ihaleye katılacaklar satın almak istedikleri her bir tüfek için ayrı ayrı belge getireceklerdir. Katılımcılar ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da  ve ihale   şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. (Geçici Teminat, Banka hesabına yatırılırken açıklama kısmına Av Tüfeğinin Dosya No, Cinsi, Markası ve Seri Numarası Yazdırılacaktır.)

     3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Zonguldak Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü (Yayla Mah. Kapuz Cad. No:29/4 Merkez/ZONGULDAK) ücretsiz olarak alınabilir.

     4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

     5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır.

     6- %20 Geçici Teminat; İhale saati başlamadan önce Zonguldak Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğümüzün Zonguldak Ziraat Bankasındaki TR22 0001 0001 3157 3619 7050 01 nolu Döner Sermaye Hesabına yatırılacaktır.

     7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sezgin ÖRMECİ

İl Şube Müdürü