Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlarımız > Sulak Alanlar

    2873 Sayılı Çevre Kanunu (Madde 9) 
    645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (Madde 2,8,26) 
    4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Madde 4) 
    3958 Sayılı Kanunla uygun bulunan ‘’Özellikle Su kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’’

hükümlerine dayanılarak hazırlanan;

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Resmi Gazete: 4 Nisan 2014 – 28962)

çerçevesinde ülkemiz toprakları içinde bugüne kadar ilan edilmiş bulunan Sulak Alanlarımızı, taşıdıkları belli başlı özellikler ve kaynak değerleri bakımından inceleyebilirsiniz..