Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlarımız > Sulak Alanlar

1-GENEL BİLGİLER VE ALANIN TANIMI 

Biyolojik zenginlik sıralamasında tropik ormanlardan sonra gelen ve ülkemizin biyolojik zenginliğinin önemli bir bölümünü oluşturan sulak alanlar; bulundukları bölgenin iklimine, tarımına, topoğrafyasına, hidrolojisine, su kalitesine, vejetasyonuna, biyolojik verimliliğine, sosyo ekonomik yapısına etki eden çok önemli sucul ekosistemlerdir.

Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. 

Aksaz-Karagöl Sulak Alanı, Orta Karadeniz bölgesinde, Sinop’un Akliman Burnu ve Sinop Havaalanı arasındaki düzlük kıyı bölgelerinde yer almakta olup Sinop Merkez ilçeye bağlı Tepe, Taşlıca, İpekçi ve Karagöl Mahalleleri’nin güneyinde yer alan deniz, kıyı, kumul, bataklık alanları ile karasal orman ekosistemlerini kapsamaktadır. 

Sinop Yarımadası’nda bulunan Aksaz-Karagöl Sulak Alanı, Karadeniz’deki sayılı sulak alanlar arasında yer alır. Aksaz-Karagöl Sulak Alanı, dağlarla sahil kesimi arasında kalan Sinop Ovası’nın kıyı düzlüklerinde oluşmuştur. Fazla geniş olmayan bir kıyı kesiminin ardından yükselen dağların üst kısımlarında yer yer ormanlarla çevrili yaylalar bulunmaktadır.

Aksaz-Karagöl Sulak Alanı’ ndan bir görünüm 

Aksaz-Karagöl Sulak Alanı’ ndan Sinop Havaalanı görünümü 

Sulak alanın denize açılan boğazında karayolu köprüsü

2-ALANIN KORUMA STATÜLERİ

-   2873 Sayılı Çevre Kanunu (Madde 9) 

-   645 Sayılı Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (Madde 2,8,26) 

-   4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Madde 4) 

-  1971 yılında imzalanan ve 1994 yılında ülkemizin de taraf olduğu ‘’Özellikle Su kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’’ Ramsar Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan;Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Resmi Gazete: 4 Nisan 2014 – 28962) çerçevesinde ülkemiz toprakları içinde bugüne kadar ilan edilmiş bulunan Sulak Alanlarımızı, taşıdıkları belli başlı özellikler ve kaynak değerleri bakımından inceleyebilirsiniz.

Sinop ilimizde bulunan Sulak alanımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 22.06.2016 tarih ve 249 no’lu oluru ile Aksaz Sazlıkları Sulak Alanı adıyla , Mahalli Öneme Haiz Sulak alan olarak tescil edilmiştir.