Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlarımız > Yaban Hayatı Geliştirme Sahası > Bozburun

                                                                                                                

 

Sahanın Adı

BOZBURUN YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI

Tescili

07.09.2005

Büyüklüğü

1038,74 ha

Mülkiyeti

Devlet Ormanı

Yeri

Bölgesi

Batı Karadeniz

İli

Sinop

İlçesi 

Merkez

Köyü 

Abalı Köyü

Mevkii 

Bozburun

Orman

İşletmesi

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü

Serisi

İnceburun Serisi

Bölme

6-8-9-10-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-34-35-36-42-50-51-60-61

Bölmecik

 

Mescere

Sahil Çamı, Gürgen, Meşe, Kavak

Tapu

Pafta No

 

Parsel No

 

Gelişimi

İlk Tescil

Statüsü

Bozburun Sülün-Karaca Yaban Hayatı Koruma ve Üretme Sahası

Tarihi

1972

Mevcut Tescil

Statüsü

Sinop Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Tarihi

07.09.2005

Tesis Durumu

Tesis bulunmamaktadır.

Ziyaretçi Potansiyeli

 

İşletme Durumu

İdare

İdare

İhale

 

Özellikleri

Kaynak Değeri

Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası karaca ile diğer faunanın gelişiminin ve devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan habitat ve ekolojik ortamları barındıran, biyolojik çeşitliliği yüksek bir sahamızdır.

Alanın Önemli Kaynak Değerleri Şunlardır:

· Karaca,sülün ve yaban domuzu gibi avcılık açısından önemli türlerin alanda olması.

· Alanda çok kapsamlı araştırmalar yapılmamış olmasına rağmen 231 bitki türü tespit edilmiş olup; bu türlerin 12 adedi tıbbi amaçlı kullanılan, 6 adedi ise endemik olan türlerdir.

· Sinop Bozburun YHGS nın içinde yer aldığı Bozburun yarımadası zengin tür çeşitliliğini içeren kumul, çalı ve fundalık ile yalıyar ve kayalık habitatları gibi habitatlar nedeniyle bulunduğumuz kıtada olağanüstü, zengin bir floraya sahiptir.

· Alan aynı zamanda Avrupa ölçeğinde bitki koruma bakımından Karadeniz Bölgesi fundalıkları gibi önemli habitat tiplerinin çarpıcı örneklerini de içermektedir. Bu nedenlerle YHGS nın içinde bulunduğu yarımada Önemli Bitki Alanı ilan edilmiştir. ( Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kısaca, bitkisel çeşitlilik açısından çok zengin, nadir ve/veya endemik -dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmeyen- türlerin zengin topluluklarını ve habitatlarını -doğal yaşam alanlarını-içeren alan olarak tanımlanabilir.Türkiye'de on yıllık bir çalışma sonunda, 20 üniversiteden yaklaşık 40 bilim insanı ve uzmanın işbirliğinde 2000'li yılların başında 144 ÖBA belirlenmiştir. Bilimsel araştırmalara ve uluslararası ÖBA kriterlerine dayanarak belirlenen bu alanlar, "Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı" kitabında 2005 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta 122 ÖBA botanik, coğrafi ve jeolojik özellikleri harita ve fotoğraflarla kamuoyuna sunulmuş ve karşı karşıya bulundukları tehlikelere dikkat çekilmiştir. Hemen sonra, Türkiye'nin doğusunda, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'nın geçtiği toplam 10 ilde sürdürülen çalışmalar sonunda 22 ÖBA nın daha belirlenmesi ile sayıları 144 ü bulan ÖBA lar içinde Sinop Yarımadası 27 nolu ÖBA  olarak gösterilmektedir.  )

· Bölgede yapılan gözlemlerde 149 kuş türüne rastlanmış olup; bunların 4 adedi nesli tehlike altındaki türlerdir. Sinop ilinin Önemli Kuş Alanı olması kriterlerinden biri YHGS nın doğusunda kalan Hamsilos fiyordu (riasının) civarındaki kayalık ve küçük mağaraları Tepeli Karabatak’ın üreme alanı olarak kullanmasıdır.

· Memeli türlerinden Su Samuru nesli tehlike altında bir tür olup yine bölgedeki dere yataklarının denizle bağlantı noktaları ile kayalıkların arasında yuvalanmaktadır. Son yıllarda Samsun–Sinop karayolunun denizden geçmesi ile birlikte yuvaları bozulan Su Samurları bölgeye akın etmektedir.