YÖNETİM:
10 Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü; Milli Park alanımızın korunması ve alan içerisindeki faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.