Kültür  : 

 

Saha yöre halkının kültürünün bir parçası olan rekreasyon ihtiyacına hizmet etmektedir.