Flora    :


 

 

Holarktik flora aleminin Öksin bölümüne dahildir. Çamlık Tabiat Parkı’nı oluşturan  , kayın (Fagus orientalis), gürgen (Carpinus betulus), kestane (Castanea sativa) ve meşe türleri (Quercus sp) ile ibrelilerden kızılçam (Pinus brutia) ve karaçam (P.nigra) öncelikle sayılabilir.