Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlarımız > Tabiat Parkları > Gürcüoluk Tabiat Parkı

GÜRCÜOLUK TABİAT PARKI

Tanıtım: Bartın ili Amasra ilçesi sınırları dâhilinde yer almaktadır. Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarih ve 1511 sayılı Olurları ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3. maddesine göre Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alanı 49,9 hektardır. Genişliği 2-2.5 metre, yüksekliği 1-7 metre arasında değişen mağaranın içi, görünümleri son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları ile kaplı bulunmaktadır. Ayrıca tabanında, özellikle doğu giriş galerisinde kalın bir erime ve birikim toprağı yer almakta ve bu topraklar büyük ölçüde fosilleşmiş durumda bulunmaktadır.

Ulaşım: Sinop iline 371 km, Bartın İline 29 km, Amasra İlçesine 10 km mesafede bulunmaktadır. Bartın ili Amasra ilçesinin yaklaşık 10 km güneydoğusunda, geniş bir karstik platonun üzerinde bulunan Makaracı köyünün 2 km doğusundaki iki büyük dolini birbirinden ayıran bir sırtın kenarında yer almaktadır. Bartın İli Amasra İlçesi Makaracı Köyünün kuş uçuşu 1,5 km doğusundadır. Amasra-Çakraz (Bartın-Sinop) karayolu üzerinde bulunan Makaracı Köyü sapağından 700 m. Sonra Makaracı köyüne ulaşılır. Buradan mevcut yol devam edilerek yaklaşık 4,3 km sonra Gölleryanı mevkiine gelinir ve orman içerisindeki patika yoldan 5 dakika yürüme mesafesi ile mağara ağzına ulaşılır.

Tesis Bilgileri: Saha üzerinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik-Ekosistem: Gürcüoluk Mağarasının bulunduğu yerde ve çevresindeki orman alanında üst florada Meşe, Gürgen, Kayın, Kestane, Kayacık ağaç türleri ve alt florada ise Defne, Karayemiş, Orman Gülü, Sarmaşık, Böğürtlen vb. bitkiler bulunmaktadır. Karasal habitatlar, orman bitki örtüsü ile kaplı olan saha kuşları ve memeli hayvanlar için yaşama alanlarıdır. Binlerce yıldır süre gelen antropojenik (insan etkisi) etkilerle doğal alanlarda yaşayan hayvanların yaşama alanları daraltılmıştır. Özellikle yerel memeli türleri ile diğer fauna elemanları daha uygun yaşama ortamlarına çekilmektedirler.

Günübirlik Sahalar: Saha üzerinde günübirlik tesis bulunmamaktadır.

Gelişme Planı Koruma ve Ziyaretçi Kullanım Hükümleri: Gelişme Planı yapım çalışmaları başlatılmıştır.